Đấu Trung Quốc, VN có 3 cách – Tới Hoa Kỳ, Phú Trọng chưa thể đi

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.10.2019

Bình luận