Cấm Đảng Cộng sản hoạt động – Việt kiều tại Ba Lan lên tiếng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.12.2019

Bình luận