Commentary: Strategic-level personnel planning is stopping talents

Donald Trump was never meant to be a politician but suddenly became US President without any „planning“. All the other presidents, even if they were politicians, also never became president by “planning”. Becoming a politician is mainly self-effort. All talents…
Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài!

Donald Trump vốn không phải là một chính khách nhưng đùng một cái trở thành Tổng thống Mỹ, chẳng theo một “quy hoạch” nào. Và tất cả các tổng thống Mỹ, dù nhiều người trước đó là chính khách, cũng…