Đối đầu: Phạm Minh Chính lùi bước trước Nguyễn Văn Nên

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=LPsQX6KAxJw Từ nhiều năm nay, thành phố HCM là địa phương bị Hà Nội bóc lột nhiều nhất với 83% ngân sách phải nộp về trung ương, còn lại 17% cho chính quyền thành phố. Đây là hành…
Ai đang đưa Vũ Đức Đam vào bẫy?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=DIplAuj78nU Vũ Đức Đam cần cù, mẫn cán được khá nhiều người khen, tuy nhiên trong chính phủ không mấy ai ưa ông Vũ Đức Đam. Chống dịch là một công tác khó khăn vầ đầy rủi ro,…